Hukumler uyuşmazsa

Sual: Ehl-i sunnet olarak bildiğimiz bir hoca, (Kur ’anla hadisin birbirine uymadığı gorulurse, hadisle amel edilir. Hadisle mezhebimizin hukmunun birbirine uymadığı gorulurse, mezhebimizin hukmune uyulur) diyor. Bu goruş, bize ters geldi. Allah'ın kelamı, hadislerden, hadisler ise, mezheplerden once gelmez mi?
CEVAP
Bunun oncelikle alakası yoktur. O hoca, doğru soylemiş. Biz, Âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden hukum cıkaramayız. Mezhebimiz, o konuyu nasıl bildirmişse ona uyarız.

Hadis-i şerifler, Kur'an-ı kerime zıt olmadığı gibi, mezhebimizin hukmu de, hadis-i şeriflere zıt olmaz. Ucunu ayrı kabul etmek yanlış olur. (Kur ’ana ve Sunnete değil, mezhebin hukmune uyulur) demek, (Kur'an ve Sunnetten kendi anladığımıza değil, mezhep imamımızın anladığına uyulur) demektir. Uc ornek verelim:
1- Kur'an-ı kerimde, Nur sûresinin, (Zina eden ancak zina edenle evlenir) mealindeki ucuncu Âyet-i kerimesini okuyan bazı kimseler, (Yalnız Kur'an) diyen mezhepsizlerin etkisinde kalarak, (Zina etmişsek, zina edenle evlenmek zorunda mıyız?) diye soruyorlar. Peygamber efendimiz, bu konuda ne bildirmiş? Mezhep imamlarımız nasıl acıklamış? Bunları bilmeden cevap verilemez. Dinimizde delil, tek değil, dorttur. Dorduncu delilde buyuruluyor ki:
Dort mezhepte de, zina eden, zina etmeyenle ve zina etmeyen, zina edenle evlenebilir. (Ebu Bekr RÂzi el-CessÂs)

2- Kur'an-ı kerimde, (ZekÂt sekiz sınıfa verilir) diyor. (Tevbe 60)

Sekiz sınıftan biri, kalblerinin İslÂmiyet'e ısınması istenen kÂfirlerdir. Bu hukum, nesh edilmiş ki, dort mezhebin hic birinde kÂfire zekÂt verilmez. (Fetava-i Hindiyye)

3- Maide sûresinin ucuncu Âyet-i kerimesinde, boğazlanmadan kesilen hayvanların leş olduğu ve kan icmenin haram olduğu bildiriliyor. Bu Âyet-i kerimeye bakan bazı cahiller, (Balığın başı kesilmeden olurse yenmez) dedikleri gibi, (Kan haram olduğu icin dalak yemek de haramdır) diyorlar. HÂlbuki dort mezhepte de, dalak yemek haram değildir. Balık boğazlanmaz, yani başı kesilmez. (Redd-ul muhtar)

Bir tane de hadis-i şeriften ornek verelim:
(Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip icmek abdesti bozar.) [Muslim, Ebu Davud, İ. Mace, Tirmizi, Nesai]

HÂlbuki dort mezhebin hicbirinde, ateşte ısınmış bir şeyi yiyip icmek abdesti bozmaz. Burada hadis-i şerife değil, mezhebimizin hukmune uymaktayız. Cunku biz hadis-i şerifteki maksadı anlayamayız. Mezhebimizin Âlimleri, o hadis-i şerifteki maksadı anlıyorlar. Biz de kendi anladığımıza değil, mezhebimizin bildirdiğine uyarız.
__________________