PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : edebiyat - turkçe - dilbilgisi


 1. Türkçe Dünyaya Kaç Kelime Verdi ??
 2. Halk şairlerinin gruplandirilmasi
 3. Altından Para Tutmak İçin Gümüşten El Olması Gerekir
 4. tanzimat sanatcıları
 5. Murat SÂKİ
 6. Nedim Şiirlerinden Örnekler
 7. Mevlana Divan-i Kebir
 8. Napolyon'nun En MeŞhur SÖzlerİ
 9. Kelİme
 10. Dil Bilgisi (Tüm Konular Burda)
 11. Cümlenin Öğeleri
 12. Edebiyata DaiR ßunLarı ßiLiYor MusuNuz
 13. Türk Edebiyatında iLkLer...
 14. Dilin Oluşumu
 15. Şive-Ağız-Lehçe...
 16. DiLin işLevLeri...
 17. OsmanLı Türkçesi
 18. Âşık Edebiyatı
 19. İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat
 20. ÜnsÜz YumuŞamasi
 21. Sunum NediR ?
 22. Türk Edebiyatının Dönemleri
 23. Oğuz Kaan Destanı
 24. Halk Hİkayelerİ
 25. DESTANLAR ve ÖZELLİKLERİ
 26. DÜnya Destanlari
 27. Ses OLayLarı
 28. Anlatim BİÇİmlerİ Ve Özellİklerİ
 29. HİkÂye
 30. MakaLe
 31. Kutadgu Bilig
 32. Bilge Kağan
 33. Uygur Türkçesinin DiL Özellikleri
 34. Türkçe'mizin En'leri
 35. Roman
 36. Divan Edebiyatı Ve Aruz
 37. Anlatim Bozukluklari
 38. Gezi Yazısı (Seyahatname)
 39. Divan Edebiyatı (Mevlanadan)
 40. İsİm Tamlamalari
 41. Şiirin (Nazımın) Unsurları
 42. İlahi , Gazel , Beyit
 43. SÖylev
 44. Yeni Türk Edebiyatı
 45. P A R A G R A F
 46. Yazım Kuralları
 47. Öykü Nedir ?
 48. Fuzuli
 49. Cümlenin Çeşitleri
 50. Mesnevi
 51. Murabbanin Özellİklerİ
 52. Manzum Eserler
 53. Edebi SanatLar
 54. ZARF(Belirteç)
 55. Mİlli Edebİya T Hareketİ
 56. Deneme Nedir ?
 57. İstikLaL Marşımızın KabuLü
 58. Kompozisyon iLe iLqiLi...
 59. AkrostİŞ Nedİr?
 60. Kasİde TÜr Ve Şekİl Özellİklerİ Ve Su Kasİdesİ
 61. Divan Şiiri ve Beyit Örnekleri
 62. Türk Edebiyatında Mektup ve Tarihsel Gelişimi
 63. Sagu
 64. Düz Yazı TürLeri
 65. Benzetme (Teşbih)
 66. KoçakLama
 67. Konuşma Dili - Yazı Dili Ayırımı
 68. BağLaçLaR
 69. ülkemizdeki önemli Edebiyat ödülleri
 70. Edebiyatta akımLar
 71. DeyimLer
 72. DÂnİŞmendnÂme
 73. DİL DEVRİMİ (Ulusallaşmanın Önemli Bir Aşaması)
 74. NoktaLama işaretLeri
 75. Ikilemeler (tekrarlar)
 76. Konuşma diLi NediR ?
 77. Anı
 78. Somut Ve Soyut Anlam
 79. A'dan Z'ye AtasözLeri
 80. Öğretici Metinler...
 81. Dadaizm
 82. Edebiyatın Tanımı
 83. Düz yazı TürLeri
 84. CümLe ÇeşitLeri
 85. Mesnevi
 86. TÜrkÇe Dersİnde BaŞarili Olmak İÇİn
 87. Manzum Hikaye
 88. Edebiyat Konuları
 89. Fecr-i Ati Edebiyatı
 90. Milii Edebiyatın Ortaya Cıkışı
 91. Şiir Türleri ve Kafiye
 92. Gezi Yazısı Türünün Özellikleri
 93. tarihi olayların dil ve edebiyat üzerindeki etkileri
 94. AĞIZ -LEHÇE ve ŞİVE Hakkında Bilgiler
 95. Mektup Türleri ve Özellikleri
 96. Tanzimat Edebiyatı Konu Testi
 97. Söz Sanatları Konu Testi
 98. Şiir Bilgisi Konu Testi
 99. Düzyazı Türleri Konu Testi
 100. Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Konu Testi
 101. Dil ve Anlatım Dersi Ders Notları
 102. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 103. Tekke Edebİyati Nazim TÜrlerİ
 104. Kompozisyon Kabiliyeti ve Eğitim
 105. Edebiyat Takvimi
 106. Pratik Edebiyat Bilgileri
 107. Önemli ŞairLerimiz
 108. Divan-ı Hikmet
 109. Tasavvuf ve Tasavvufi düşüncenin özellikleri
 110. şiir nedir? neden yazlır?
 111. Edebi Türler
 112. İsimler Süper Anlatım herşey var
 113. TÜrkÇe
 114. Turk Destanlari
 115. Türk Dili ve Türk Kimliği
 116. Edebiyat Terimleri
 117. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
 118. TÜrkÇe'de Fİİl Çatisi Testlerİ
 119. Edebiyat Akımları
 120. MECAZ I MÜRSEL ( Ad Aktarması)
 121. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 122. Fİİllerde Çati
 123. İslami Devir Türk Edebiyatı
 124. Eskiden Yeniye Türk DiLi
 125. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 126. Dİvan Edebİyati
 127. Edebiyat Sözlüğü
 128. II.meŞrutİyet Sonrasi TÜrk Edebİyati
 129. Konu Larına göre şiir türleri
 130. Söz Sanatları