PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : kimya


 1. Mol Hesaplama Yöntemi
 2. Elektrokimyasal Potansiyel Dizisi
 3. Bullvalene ve Ruhumuzun Çalkantıları
 4. atom modelleri
 5. Hava Kirliliği Ve Asit Yağmurlarinin çevre Ve Insan Sağliği üzerine Etkileri
 6. Atomun Tarihçesi
 7. Hh antijen sistemi
 8. Sicaklik ÖlÇme YÖntemlerİ
 9. Atom Modellerinin Tarihi Gelişimi
 10. Radyoaktİvİte
 11. Periyotların tarihcesi
 12. Asit-Baz-Tuz
 13. Madde ve Özellikleri
 14. Çekirdek
 15. Atom Ve Yapısı
 16. Atom Bombasi
 17. Organik Kimya - Deterjanlar
 18. Sodyum Nitrat ve Et ve Et Ürünlerine Yaptığı Etki
 19. Organik Kimya - Alkenler ve Alkinler
 20. Suyun Özellikleri
 21. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması
 22. Sinir Gazı ve Özellikleri
 23. Atom Modelleri ve Tarihçeleri
 24. Gaz Yasaları
 25. Hava Kirliliği Ve Asit Yağmurlarının Çevre Ve Insan
 26. Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği
 27. Asitler ve Bazlar
 28. Titanyum
 29. Tampon Çözeltiler
 30. Soydum Sülfat
 31. Sodyum M.e.t.a.l.i ve Önemli Bileşiklerinin Özellikleri .
 32. Mineralminlerin Kimyasal Özellikleri
 33. Mol Kavramı
 34. Limon Kolonyası & Limon Kolonyasının Yapılışı
 35. Elektroforez
 36. Hidrojen Klorür HCI
 37. Deney Malzemeleri Ve Laboratuvar Araçları
 38. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 39. Madde ve Özellikleri
 40. Hal Değişimi
 41. Palangalar Hakkında
 42. Suyun Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
 43. Elementlerİn Sİmgelerİ
 44. Kimya Bilimine Katkı Sağlamış Bilimadamları
 45. Hidrojen Enerjisi
 46. Çözünürlük
 47. Polimer Kimya... Plastik Malzemelerin Tarihi
 48. Medikal Plastikler
 49. De Broglie Hipotezi ve Elektron Kırınımı
 50. Maddelerin Özısıları
 51. İnterferon
 52. Alkali Metaller Ve Kullanım Alanları
 53. Radyasyonun Canlılara Etkisi
 54. Katalizörler
 55. Periyodik Cetvelin Özellikleri...
 56. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması
 57. Alkenler Ve Alkinler
 58. Paslanma nedir ? Korunma yolları nelerdir?
 59. Elektronlar
 60. Nükleer manyetik rezonans
 61. Buharlaşma
 62. Elementlerin Simgeleri
 63. Madde ve Özellikleri
 64. Atom'un Keşfi
 65. Bazlar
 66. kimyanın Çıkışı
 67. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 68. Flotasyon
 69. Sinir Gazı ve Özellikleri
 70. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması
 71. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 72. Sülfürik Asit Üretimi
 73. Vücudumuzdaki Elementler
 74. Elektro Kimya..
 75. Hidrojen-Temiz Enerji
 76. Reaksiyon Hizina Etki Eden Faktörler
 77. Nobel Kimya Ödülü dans eden moleküllere
 78. Polimerler Hakkında Genel Bilgi
 79. Damıtma
 80. Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği, etkileri ve sonuçları
 81. Neden Silisyum Değil de Karbon??
 82. Gaz Yasalari
 83. Radyasyonun Canlilara Etkİsİ...
 84. Plastik Malzemelerin Tarihi
 85. Metaller , Metallar ve Ametallarin Farkı , Metallar ve Ametallarin Özellikleri...
 86. Atomun Elektrikli Yapisi
 87. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ...
 88. Baskı Devre Kartlarında Yüzey Kaplama Yöntemleri
 89. Su KİrlİlİĞİ....
 90. Sodyum Ve Sodyumun özellikleri
 91. 60 mb lık Kimya Arşivi
 92. Atom TeoriLeri..
 93. Toksik Maddeler...
 94. Yaşam Için Kesinlikle Gerekli Olan Elementler
 95. Gazlar...
 96. Kimya Terim Sözlüğü
 97. Evde Deneyler
 98. Soğuk Füzyon ve Tarihçesi
 99. Berilyum nedir ?
 100. Kimya Sözlüğü
 101. Osminyum nedir ?
 102. Suyun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
 103. Vanadyum nedir ?
 104. Asit Ve Bazlar/İsimleri
 105. Zirkonyum nedir ?
 106. Maddelerin Öz ısıları
 107. Döteryum nedir?
 108. Alüminyum Ve Alaşımları
 109. Atomun Elektrikli Yapisi
 110. Elementlerin Kullanim Alanlari...
 111. Bazı yaşam konuları için Kimyasal Analojiler...
 112. Hava Kirliliği Ve Asit Yağmurlarının çevre Ve Insan
 113. Zirkonyum nedir ?
 114. Döteryum nedir?
 115. Sodyum m.e.t.a.l.i ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 116. Titanyum nedir ?
 117. Mineralminlerin Kimyasal Özellikleri
 118. Kimyasal Tepkimeler
 119. Mol Kavramı
 120. AlaşımLar..
 121. Asit ve Bazlar / Ve isimleri
 122. ÇözeLti..
 123. Maddenİn Ayirt Edİcİ Özellİklerİ
 124. Atmosferde bulunan gazlar
 125. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 126. Kİmya Temel Kavramlari
 127. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 128. Yan yana gelen her atom hemen reaksİyona gİrseydİ ne olurdu?
 129. Orqanik Kimya
 130. Pediyodik TABLO
 131. MolekÜller arasi baĞlar: Zayif baĞlar
 132. Atom Teorileri
 133. Atomun ÇekİrdeĞİndekİ sakli gÜÇ
 134. Kısaca Sir Isaac Newton
 135. Elementlerin Kullanim Alanlari
 136. Suyun mucİzevİ Özellİklerİ
 137. Damitma
 138. A'dan Z ye Kimya Ödevleri!
 139. Maddenin özellikleri
 140. GÖrmenin kimyasi
 141. Kimya Ders Notları
 142. Maddenin Yapisindaki Değişmeler
 143. Radyo Aktif Mermi NEDİR?
 144. Maddenin Ortak Ve Ayirt Edici özellikleri
 145. Tampon Çözeltiler
 146. Atomun Elektrikli Yapisi
 147. Kimyasal Tepkimeler - Kimya
 148. KariŞimlarin AyriŞtirilmasi
 149. Atom Kimyası Ödevi
 150. Kimyasal Denklemler
 151. Canli hayatinin temel taŞi: "karbon" atomu
 152. Analitik Kimya..
 153. Periyodik Tablo ve Özellikleri
 154. Çözeltiler.