PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Büyük Türk Şahsiyetleri


 1. Şemseddin Sami
 2. Şeyh Edebali
 3. Şemseddin Fenarî
 4. Şeker Ahmet Paşa
 5. Şinasi
 6. Şeyh Hamdullah
 7. Şeyh Galip
 8. Şah Cihan
 9. Sultan Sencer
 10. Süleyman Paşa
 11. Süleyman Çelebi
 12. Sokollu Mehmet Paşa
 13. Selçuk Bey
 14. Satuk Buğra Han
 15. Râzî
 16. Pir-i Reis
 17. Ömer Seyfettin
 18. Osman Hamdi Bey
 19. Osman Gâzi
 20. Oktay Sinanoğlu
 21. Oğuz Han (Mete)
 22. Nizamülmülk
 23. Nef’i
 24. Nedim
 25. Nasreddin Hoca
 26. Namık Kemal
 27. Naima
 28. Mustafa Kemal Atatürk
 29. Münir Nurettin Selçuk
 30. Muhsin Ertuğrul
 31. Mirza Feth Ali Ahundzade
 32. Mimar Sinan
 33. Mimar Kemalettin
 34. Mevlâna Celaleddin Rumi
 35. Melikşah
 36. Mehmet Emin Yurdakul
 37. Mehmed Âkif Ersoy
 38. Mehmed Esad Yesâri Efendi
 39. Mahdum Kulu
 40. Levnî
 41. Kürşad
 42. Kültigin
 43. Köroğlu
 44. Koca Yusuf
 45. Kılıçarslan
 46. Kazım Karabekir
 47. Katip Çelebi
 48. Kaşgarlı Mahmut
 49. Karamanoğlu Mehmet Bey
 50. Karacaoğlan
 51. Kapağan Kağan
 52. Kanûnî Sultan Süleyman
 53. Kadızadei Rumi
 54. İbni Kemal
 55. İstemi Kağan
 56. İsmet İnönü
 57. İsmail Gaspiralı
 58. İlteriş Kutlug Kağan
 59. İbrahim Müteferrika
 60. İbrahim Çallı
 61. İbn-i Sina
 62. Itri
 63. Hüseyin Nihal Atsız
 64. Hüseyin Baykara
 65. Hezarfen Ahmed Çelebi
 66. Hammâmîzade İsmail Dede Efendi
 67. Halide Edip Adıvar
 68. Hakim Süleyman Ata
 69. Hacı Bektaş Veli
 70. Hacı Bayram Veli
 71. Hacı Arif Bey
 72. Gedik Ahmet Paşa
 73. Gazneli Mahmut
 74. Gazi Osman Paşa
 75. Fuzûlî
 76. Fuad Köprülü
 77. Fatih Sultan Mehmed
 78. Fârâbî
 79. Evliya Çelebi
 80. Ertuğrul Gâzi
 81. Ekber Şah
 82. Dede Korkut
 83. Dadaloğlu
 84. Çaka Bey
 85. Cezzar Ahmet Paşa
 86. Cezeri
 87. Cemşîd
 88. Cemal Reşit Rey
 89. Çelebi Mehmed
 90. Celâleddin Harezmşah
 91. Bursalı Tahir Bey
 92. Bumin Kağan
 93. Biruni
 94. Bilge Kağan
 95. Bayan Kağan
 96. Barbaros Hayrettin Paşa
 97. Balamir
 98. Bâkî
 99. Babür Şah
 100. Akşemseddin
 101. Âlemgîr Şah (Evrengzib)
 102. Alp Tegin
 103. Abdülkadir Merâgi
 104. Attilâ
 105. Âşık Veysel
 106. Alparslan Türkeş
 107. Alparslan
 108. Ali Şir Nevai
 109. Ali Kuşçu
 110. Ahmet Mithat Efendi
 111. Ahmet Hamdi Tanpınar
 112. Ahmet Cevdet Paşa
 113. Ahmet Ağaoğlu
 114. Ahmed Yesevî
 115. Abdülhak Hamit Tarhan
 116. Nazım Hikmet
 117. Ahmet Kaya hayatı
 118. Arif Nihat ASYA
 119. Ahmet Vefik PAŞA
 120. Ahmet AĞAOĞLU
 121. Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi
 122. Yildizlarin Efendİsİ Ömer Hayyam
 123. Dede Korkut
 124. Attilâ
 125. Alparslan
 126. Ali Kuşçu
 127. Biruni
 128. Bilge Kağan
 129. Barbaros Hayrettin Paşa
 130. Cezzar Ahmet Paşa
 131. Çelebi Mehmed
 132. Bursalı Tahir Bey
 133. Bumin Kağan
 134. Fârâbî
 135. Evliya Çelebi
 136. Ertuğrul Gâzi
 137. Ekber Şah
 138. Gedik Ahmet Paşa
 139. Gazneli Mahmut
 140. Fuzûlî
 141. Hezarfen Ahmed Çelebi
 142. Hammâmîzade İsmail Dede Efendi
 143. Melikşah
 144. Kılıçarslan
 145. Katip Çelebi
 146. Kaşgarlı Mahmut
 147. Nasreddin Hoca
 148. Naima
 149. Oğuz Han (Mete)
 150. Nizamülmülk
 151. Nef’i
 152. Nedim
 153. Uluğ Bey
 154. Tuğrul Bey
 155. Timur
 156. Şemseddin Sami
 157. Şeyh Edebali
 158. Şemseddin Fenarî
 159. Şeker Ahmet Paşa
 160. Şeyh Galip
 161. Şah Cihan
 162. Süleyman Paşa
 163. Aziz Mahmud Hüdayi
 164. Kaşgarlı Mahmut
 165. Turgut Reis
 166. Yahya Kemal Beyatlı
 167. Yunus Emre
 168. Kılıçarslan
 169. karacaoğlan
 170. Köroğlu
 171. Uluğ Bey
 172. DİlŞad Hatun
 173. Mehmed Esad Yesâri Efendi
 174. Mevlana Celaleddin Rumi
 175. Celâleddin Harzemşah
 176. Bilge Kağan
 177. Barbaros Hayrettin Paşa
 178. Attilâ
 179. Alparslan
 180. Ahmet Vefik Paşa
 181. Ahmet Mithat Efendi
 182. Ahmet Cevdet Paşa
 183. Ahmet Yesevi.
 184. Çaka Bey